หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : สหกรณ์ฯ มอบเงินสนับสนุนฯทำป้ายประชาสัมพันธ์อักษรวิ่งไฟฟ้า LED ณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
โดย : admin
อ่าน : 129
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด
มอบเงินสนับสนุนทำป้ายประชาสัมพันธ์อักษรวิ่งไฟฟ้า LED
ณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีนายชัยพฤกษ์ เหมือนชาติ กรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ มอบเงินสนับสนุนฯ
ป้ายประชาสัมพันธ์อักษรวิ่งไฟฟ้า LED